Vážení klienti, Pro zajištění bezpečnosti Vaší i všech, kteří se o Vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

  1. V našem klubu přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost, a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.
  2. Před vstupem do klubu bezkontaktně měříme všem tělesnou teplotu. Prosíme, respektujte zákaz vstupu se zvýšenou teplotou nad 37 stupňů.
  3. Naše šatny a sprchy můžete používat. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.
  4. Používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku v místech, jako jsou recepce, šatny, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které můžete zakoupit na naší recepci.
  5. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.
  6. Platby preferujeme bezkontaktní.
  7. Při vstupu do prostor klubu, použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
  8. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Dezinfekční prostředky pro Vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní.
  9. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
  10. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho klubu na dobu, kdy budete zdraví.
Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme, a Vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme Vám plně k dispozici.